June 20, 2021
Home Tags สอนมารยาทเด็ก

Tag: สอนมารยาทเด็ก

10 มารยาทเด็กดี มีแต่คนรัก

เคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับว่า ลูกเราไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคน ที่มาของปัญหานี้สาเหตุส่วนหนึ่งน่าจะมาจากเพราะเด็กๆ ยังไม่รู้จักวิธีปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ แต่ถ้าเราปูพื้นฐาน สอนให้ลูกของเรารู้จักมีสัมมาคารวะ มีมารยาทที่ดีตั้งแต่ยังเล็ก โดยเฉพาะมารยาทในการอยู่ร่วมกันในสังคม เชื่อแน่ว่าพวกเขาจะดูน่ารักน่าเอ็นดูในสายตาผู้ใหญ่หลายๆ คนขึ้นอีกเป็นกองเลยหล่ะครับ #01 พูดจามีหางเสียง ลูกชายพูดครับ ลูกสาวพูดค่ะ #02 กล่าวคำสวัสดี ไปลา-มาไหว้ #03 กล่าวคำขอโทษเมื่อทำผิด #04 กล่าวคำขอบคุณ เมื่อได้รับสิ่งของหรือการช่วยเหลือจากคนอื่น #05 รู้จักการรอคอย ไม่พูดแทรกผู้ใหญ่ หรือระหว่างที่คนอื่นกำลังคุยกัน #06 รู้จักขออนุญาต เมือต้องการใช้สิ่งของหรือหยิบจับของของคนอื่น #07 ไม่ล้อเลียนข้อบกพร่องทางกายภาพของคนอื่น เช่น เตี้ย ดำ อ้วน ตาเหล่ ฯลฯ #08 ไม่ยืนค้ำหัวผู้ใหญ่ ก้มหัวเมื่อต้องเดินผ่านหน้าผู้ใหญ่ #09 ไอ จาม ต้องปิดปากปิดจมูกทุกครั้ง #10 ไม่แทรกคิว รู้จักการต่อแถวเข้าคิวให้เป็นนิสัย