วันนี้จะพาน้องมามินำกระปุกออมสินไปแลกกระปุกที่ระลึกของในหลวง รัชกาลที่ ๙ ที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์กันครับ

อย่างที่ทราบกันแล้วในหน้าข่าวต่างๆ ว่าโครงการ “ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ” เป็นโครงการเพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นแบบอย่างในการออมตั้งแต่ทรงพระเยาว์ และได้พระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และปลูกฝังให้ประชาชนรู้จักการออมและการใช้จ่ายเงินอย่างพอเพียง

ทางโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์จึงได้จัดโครงการ “ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ” ชวนพวกเรามาเดินตามรอยเท้าพ่อ ออกเงินใส่กระปุกให้เต็มแล้วนำไปแลกกระปุกอุปกรณ์และของทรงงาน 3 แบบคือ กล้องถ่ายรูป พระราชพาหนะทรงงาน และวิทยุสื่อสาร

และถือเป็นโอกาสดีมากๆ ที่เราจะได้ชวนเด็กๆ มาสร้างวินัยการอยู่อย่างพอเพียง ประหยัด อดออม หยอดเงินใส่กระปุก และสอนให้รู้จัก “การให้” โดยการนำเงินออมนั้นไปร่วมบริจาคเพื่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา อาคารศูนย์การแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลหลังสุดท้ายที่ได้รับพระราชทานนามจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ปลูกฝังจิดสำนึกให้เด็กทั้งการประหยัดอดออม และการเป็นผู้ให้…

คุณพ่อคุณแม่ท่านใดสนใจ รีบชวนเด็กๆ หยอดกระปุกให้เต็ม .. ใครยังไม่เริ่ม เริ่มตอนนี้ยังทันครับ เพราะสามารถแลกรับกระปุกที่ระลึกได้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม – 20 ตุลาคม 2560 โดยจะทยอยเปิดให้แลกทั้งสามแบบตามช่วงเวลาที่กำหนดดังนี้ครับ

แบบที่ 1 แลกรับวิทยุสื่อสาร 4 ส.ค. – 20 ส.ค.
แบบที่ 2 แลกรับกล้องถ่ายรูป 21 ส.ค. – 20 ก.ย.
แบบที่ 3 แลกรับพระราชพาหนะทรงงาน 21 ก.ย. – 20 ต.ค.

 
ขอบคุณรูปภาพจาก MGR Online
ขอบคุณรูปภาพจากโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ขั้นตอนร่วมโครงการ ออมเงินให้เต็มกระปุกขนาดใดก็ได้
1. ถ่ายรูปคู่กับกระปุกออมสินของคุณ เพื่อแลกรับกระปุก #ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ
2. โอนเงินในกระปุก ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ (ประเภทกระแสรายวัน) ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ โดยระบุกองทุน D003783 “ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ” เลขที่บัญชี 016-300049-4
3. ลงทะเบียนเพื่อรับกระปุกผ่านเว็บไซต์ http://www.savingforgiving.com/


ครดิต: โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ช่องทางในการแลกรับ
1. ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.savingforgiving.com/
2. โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00-15.00 น.
3. แลกในกิจกรรมโรดโชว์ที่ห้างสรรพสินค้าตามวัน เวลา ที่กำหนด

เงื่อนไขในการรับกระปุก เฉพาะผู้ที่ถือกระปุกที่ออมเงินจนเต็มเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ 1 กระปุกต่อ 1 สิทธิ์ (ได้คนละไม่เกิน 3 สิทธิ์)

รู้แล้วอย่ารอช้า มาชวนน้องๆ ออมเงินกันครับ ^^