เคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับว่า ลูกเราไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคน ที่มาของปัญหานี้สาเหตุส่วนหนึ่งน่าจะมาจากเพราะเด็กๆ ยังไม่รู้จักวิธีปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ แต่ถ้าเราปูพื้นฐาน สอนให้ลูกของเรารู้จักมีสัมมาคารวะ มีมารยาทที่ดีตั้งแต่ยังเล็ก โดยเฉพาะมารยาทในการอยู่ร่วมกันในสังคม เชื่อแน่ว่าพวกเขาจะดูน่ารักน่าเอ็นดูในสายตาผู้ใหญ่หลายๆ คนขึ้นอีกเป็นกองเลยหล่ะครับ

#01
พูดจามีหางเสียง ลูกชายพูดครับ ลูกสาวพูดค่ะ

#02
กล่าวคำสวัสดี ไปลา-มาไหว้

#03
กล่าวคำขอโทษเมื่อทำผิด

#04
กล่าวคำขอบคุณ เมื่อได้รับสิ่งของหรือการช่วยเหลือจากคนอื่น

#05
รู้จักการรอคอย ไม่พูดแทรกผู้ใหญ่ หรือระหว่างที่คนอื่นกำลังคุยกัน

#06
รู้จักขออนุญาต เมือต้องการใช้สิ่งของหรือหยิบจับของของคนอื่น

#07
ไม่ล้อเลียนข้อบกพร่องทางกายภาพของคนอื่น เช่น เตี้ย ดำ อ้วน ตาเหล่ ฯลฯ

#08
ไม่ยืนค้ำหัวผู้ใหญ่ ก้มหัวเมื่อต้องเดินผ่านหน้าผู้ใหญ่

#09
ไอ จาม ต้องปิดปากปิดจมูกทุกครั้ง

#10
ไม่แทรกคิว รู้จักการต่อแถวเข้าคิวให้เป็นนิสัย