angry-kids
เกิดเป็นพ่อเป็นแม่ของเด็กสมัยนี้ มีเรื่องให้ต้องปวดหัว และต้องทำการบ้านตลอด

นั่งฟังข่าวเช้าตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ทำให้เกิดความสงสัย ว่าทำไมเด็กสมัยนี้ ดูไม่ค่อยจะรักดีได้ยังไงไม่รู้

ทั้งลูกสาวลูกชาย พูดจาสั่งสอนจนปากเปียกปากแฉะ ก็ยังทำตัวแย่ๆ นิสัยก็ก้าวร้าว ไม่เชื่อฟัง การเรียนก็ตกต่ำ ไม่ยอมไปโรงเรียน ไม่ยอมทำการบ้าน แต่งตัวก็โป๊ เสื้อก็โชว์ไปถึงข้างใน ตบกันแย่งผู้ชาย หนำซ้ำยังมีเซ็กซ์ก่อนวัย มั่วสุม เสพยา เข้าบ่อน กินเหล้า สูบบุหรี่

เฮ้ยย จะหาดีสักอย่างได้มั้ย?

จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว คือคำตอบของปัญหา
มีข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญระบุตรงกันว่า พฤติกรรมการกระทำทั้งหลายทั้งปวงที่มนุษย์เราแสดงออกตั้งแต่เล็กจนโต ไม่ได้เกิดขึ้นจากการทำงานของสมอง แต่เกิดขึ้นจากจิตเป็นหลัก

อย่างที่เราคุ้นกันว่า ‘จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว

ไม่มีใครสามารถระบุได้ว่าจิตตั้งอยู่ที่ใดของร่างกาย รู้แต่ว่าจิตมีอำนาจ มีอิทธิพลเหนือชีวิตคนเรา จิตควบคุมการทำงานของสมอง ร่างกายและอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด ถ้าเปรียบกับรถยนต์ ตัวถังรถก็ คือ ร่างกาย เครื่องยนต์ คือ สมอง ผู้ถือพวงมาลัย คือ จิต รถจะวิ่งไปถึงจุดหมายปลายได้ตลอดรอดฝั่งอย่างปลอดภัยหรือไม่ ขึ้นอยู่กับคนขับรถที่ถือพวงมาลัย ซึ่งก็คือจิตนั่นเอง

สาเหตุ ที่ทำให้ลูกกลายเป็นเด็กรักดี มีพฤติกรรมที่ดี จึงเกิดขึ้นจากจิตที่ได้รับแต่ความทรงจำที่ดี สั่งสมแต่ความรู้สึกที่ดี ส่วนพฤติกรรมที่ไม่ดีทั้งหลายก็ล้วนเกิดขึ้นจากจิตที่สั่งสม หรือได้รับแต่ความทรงจำที่ไม่ดีอยู่ทุกเมื่อทุกวันนั่นเอง

Book Fiesta Kids reading on moon

มารู้จักจิตให้ลึกไปถึงใจของเจ้าตัวเล็ก
จิตของมนุษย์เราแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. จิตเหนือสำนึก คือ จิตที่สามารถรู้ล่วงหน้าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น ที่ฝรั่งเรียกว่าซิกซ์เซ็นส์ (Six Sense) ถือเป็นสิ่งที่อธิบายได้ยากและจิตประเภทนี้ก็ไม่ได้มีกันได้ทุกคน

2. จิตสำนึก คือ จิตที่รับรู้จากประสบการณ์จริงขณะตื่น ผ่านระบบประสาทสัมผัสทั้ง 5 ตาที่มองเห็น หูที่ได้ยิน จมูกได้กลิ่น ปากที่ได้ลิ้มรส และผิวสัมผัส จิตสำนึกจะรู้จักผิดชอบชั่วดี รู้จักใช้เหตุผล รู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำ อะไรดีไม่ดี เรามักเข้าใจผิดคิดว่าการทำดีหรือไม่ดีเป็น เพราะจิตสำนึก แต่ความจริงกลับไม่ใช่

3. จิตใต้สำนึก
คือ สิ่งที่สั่งสมอยู่ในจิตมานาน จิตใต้สำนึกมีพลังอำนาจเหนือจิตสำนึกหลายเท่า เป็นแหล่งเก็บข้อมูลความทรงจำ ประสบการณ์ทุกด้านที่ได้เห็น ได้ยิน ได้พูด ได้ทำบันทึกไว้ในจิตใต้สำนึกทุกนาที ทุกชั่วโมง ทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ทุกปี ทุกชาติจนกว่าจะเสียชีวิต และจิตใต้สำนึกนี้เองทำให้คนเราทุกคนมีพื้นฐานอุปนิสัย พฤติกรรมที่ดีหรือไม่ดีแตกต่างจากคนอื่นตามประสบการณ์ที่สั่งสมมาด้วย

ที่มาของจิตใต้สำนึก คือ ความทรงจำ ที่ไม่มีวันลบเลือนหายไปตลอดชีวิต
การเติบโตของเด็กคนหนึ่งตั้งแต่วัยแบเบาะสู่วัยเด็กเล็ก เด็กโต วัยรุ่น ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เด็กจดจำไม่มีวันลบเลือนหายไป เมื่อเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาว เป็นผู้ใหญ่ ความทรงจำเหล่านี้ก็จะฝังลึกกลายเป็นสิ่งที่บ่งบอกพฤติกรรมของคนคนนั้น ซึ่งความทรงจำที่ไม่มีวันลบเลือนหายเหล่านี้ก็คือ จิตใต้สำนึก เป็นตัวคอยบ่งการความคิด พฤติกรรมและอารมณ์ของคนทุกคนนั่นเอง

reading-kids

คลื่นสมองกับการส่งเสริมจิตใต้สำนึก
เด็กทุกคนล้วนเป็นผ้าขาวตั้งแต่เกิด รอเพียงการส่งเสริมเติมสีสันของความดีจากพ่อแม่ เพื่อให้มีพฤติกรรม ความคิดและการกระทำที่ดี เชื่อว่าคนเป็นพ่อแม่คงอยากจะเสริมพลังจิตใต้สำนึกของลูกกันแล้ว แต่ก่อนจะพัฒนาลูกลงลึกไปถึงจิตใต้สำนึกมารู้จักการทำงานของคลื่นสมองต่างๆ เหล่านี้ก่อน เพื่อช่วยให้การปลูกฝังจิตใต้สำนึกเป็นไปอย่างเข้าใจมากที่สุด

คลื่นเบต้า เป็นช่วงคลื่นสมองขณะที่ตื่นเต็มที่จะเกิดการรับรู้ สามารถใช้ความคิดและแสดงความรู้สึกทางอารมณ์ได้
คลื่นอัลฟ่า เป็นช่วงคลื่นสมองขณะที่รู้สึกตัว จิตจะเพ่งอยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่จะมีอาการเหม่อลอย
คลื่นเธทต้า เป็นช่วงคลื่นสมองขณะที่กำลังจะนิ่ง ยังคงรู้ตัว พอได้ยินและมองเห็นภาพ แต่ตอบสนองไม่ได้ทันที จิตใต้สำนึกเริ่มเปิด เริ่มปลูกฝังจิตใต้สำนึกด้วยการเล่านิทานที่สอนเด็กให้รู้จักความขยันและอดทน เช่น เรื่องเต่ากับกระต่าย
คลื่นเดลต้า เป็นช่วงคลื่นสมองขณะอยู่ในอาการนิ่งหลับลึก จิตใต้สำนึกเปิดตัวเต็มที่ การปลูกฝังจิตใต้สำนึกจะได้ผลมาก จึงควรทำให้นิทานที่กำลังเล่ามาจบลงที่ “นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า……….” ด้วยครับ

จิตใต้สำนึกซึมซับได้ดีในช่วงเวลาก่อนนอน
ถือเป็นช่วงเวลาที่คลื่นสมองต่ำเองโดยธรรมชาติ เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายผ่อนคลาย สภาวะที่จิตใต้สำนึกจะซึมซับได้ดีเยี่ยม และเมื่อหลับลงไปแล้ว ปฏิกิริยาของจิตใต้สำนึกจะดำเนินการปฏิบัติภารกิจปลูกฝังเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาของการหลับใหล ถ้านิทานเรื่องนั้นปลูกฝังให้เป็นเด็กดี มีคุณธรรม มีน้ำใจ มีพฤติกรรมที่ดีในเรื่องนั้นเรื่องนี้ จิตใต้สำนึกของลูกก็ถูกปลูกฝังให้เป็นเด็กดีไปเองอย่างได้ผล ลูกก็จะเติบโตกลายเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมที่ดี มีเมตตา มีน้ำใจไปโดยไม่รู้ตัว

ทิ้งท้ายด้วย 10 เคล็ดลับสร้างจิตใต้สำนึก ที่เคยลงข้อมูลไว้ก่อนหน้านี้ ตามไปอ่านต่อได้เลยครับ
http://daddylittlethings.com/2013/09/18/moral_child_development/

**************************************************
ขอบคุณข้อมูลจาก
kidshub.pagezerobyjo.com
motivation.blogspot.com
นิตยสาร Mother & Care