shutterstock_126971720-copyได้รับแชร์ข้อมูลนี้จากคุณครูโรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิที่น้องโมโม่เรียนอยู่ อ่านแล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์มาก เป็นข้อมูลพื้นฐานสั้นๆ ง่ายๆ ที่จริงๆ คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านควรทราบและนำไปปฏิบัติโดยเฉพาะใครที่มีลูกอยู่ในวัยอนุบาลและประถม (ซึ่งถือเป็นช่วงวัยสำคัญในการปลูกฝังพื้นฐานที่ดี) ก็เลยอยากจะนำมาแชร์บอกต่อ เป็นข้อมูลจากการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สร้างลูก (ศิษย์)รัก ให้เป็นนักคิด โดย รศ. ดร. อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ เรียบเรียงโดย ภญ. เพชรรัตน์ กรอนันต์สิริ (ชิงชิง)  อย่างไรต้องขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ครับ ^^

1. พ่อแม่เป็นผู้ที่มีบทบาทสูงสุดในการพัฒนากระบวนการคิดของลูก มิใช่โรงเรียน
2. สมองเป็นอวัยวะที่ “ถ้าไม่ถูกใช้ ก็จะถูกทำลาย” use it or lose it
3. เด็กในวัย 0-8 ปี เรียนรู้ด้วยระบบ “ดูด” จากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว ไม่ใช่การถูกสอน
4. การถักทอความคิด เกิดจากการสังเกตุ “ธรรมชาติ” คนที่เข้าถึงธรรมชาติจะพัฒนาเป็นอัฉจิยภาพได้
5. การฝึกให้เด็กแก้ปัญหา ช่วยให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์
6. ความสามารถในด้านมิติสัมพันธ์ ทำให้เด็กรู้จักการพลิกแพลง และมีจินตนาการที่ดี บุคคลที่มีศักยภาพด้านนี้ เช่น ไอน์สไตน์
7. สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะบ้าน ต้อง “สะอาด สงบ สบาย” จึงจะอำนวยต่อการสร้างความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก บ้านที่มีของมากเกินไปมักทำให้เด็กขาดจินตนาการ

IKEA-kids-work-space
8. ในยามที่พ่อแม่ “สบตา”ลูกด้วยความรักและความอบอุ่น จะทำให้สารความสุขหรือ endorphine ในสมองของลูกหลั่งออกมา และในการเรียนรู้ใดๆที่เกิดขึ้นหลังจากการหลั่งสารความสุขนี้ จะถูกฝังลงไปใน DNA !!
9. ในยามที่พ่อแม่หรือครูบาอาจารย์ ฯลฯ แผ่รังสีอำมหิตให้กับเด็ก จะเกิดการหลั่งฮอร์โมน cortisol ซึ่งจะไปทำลายสมองส่วนหน้า ทำให้ระบบการจดจำของเด็กถูกทำลายไป !!
10. ความรู้สึกอยู่ในรูปของพลังงาน เพียงหลับตาแล้วส่งความรู้สึกดีๆให้กับลูกๆของเรา แม้จะอยู่ห่างไกลกัน เค้าก็จะรับรู้ได้ และจะช่วยให้ลูกเป็นเด็กอารมณ์ดีและมีความสุข ^^
11. อย่า !!! ตั้งกติกาในบ้านมากเกินไป อย่านั่น! อย่าโน่น! อย่านี่ ! จะเป็นตัวปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์
12. การตั้งคำถามที่ดีเป็นเรื่องสำคัญ ควรตั้งถามที่มีได้หลายคำตอบ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ได้ดีกว่า คำถามที่มีคำตอบถูกหรือผิดเท่านั้น
13.ความสำคัญของกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบ สำคัญกว่า ตัวคำตอบเอง

a 2 year old toddler gardening with watering can
14. นอกจากความช่างสังเกตุแล้ว ความละเอียดอ่อน ก็เป็นอีกปัจจัยในการก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ
15. การคิดอย่างมีวิจาราณญาณ เป็นสิ่งสำคัญมาก สำหรับเด็กหรือแม้แต่ผู้ใหญ่เอง โดยเฉพาะในยุคนี้ที่เราสามารถเข้าถึง ข้อมูล ข่าวสาร และสื่อต่างๆ ได้อย่างไม่มีขีดจำกัด
16. ฝึกให้ลูกตั้งคำถามเมื่อได้รับข้อมูลต่างๆว่า ข้อมูลนี้มาจากแหล่งข้อมูลใด มีความน่าเชื่อถือแค่ไหน ถ้าไม่แน่ใจให้ wait and see อย่าเพิ่งรีบเชื่อ
17. ฝึกให้ลูกเห็น “คุณค่า” ของสิ่งต่างๆ และ “คุณค่า” ของการลงมือทำบางสิ่งให้สำเร็จด้วยตนเอง ให้ยึดแนวปฏิบัติตามรอย “สมเด็จย่า ” ว่าท่านเลี้ยงลูกอย่างไรจึงทำให้ประเทศไทย มีในหลวงที่มีอัฉจริยภาพในหลากหลายด้าน
18. สอนลูกว่าการทำสิ่งใดนั่นต้องทำให้เสร็จลุล่วง และไม่ใช่เสร็จอย่างเดียว แต่ต้องทำให้ดีด้วย
19. จากงานวิจัยที่ใช้เวลากว่า 80 ปี พบว่า เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคนที่มีไอคิวสูงมากๆกับคนไอคิวปานกลาง ไม่ได้พบว่า คนที่มีไอคิวสูงจะมีคุณภาพชีวิตหรือมีบั้นปลายชีวิตที่สบายกว่าคนไอคิวต่ำแต่อย่างใด หากแต่เป็นคนที่รู้จักสังเกตุ รู้จักคิด มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถคิดนอกกรอบได้ต่างหาก ที่สามาถพัฒนาไปเป็นอัจฉริยภาพได้ในที่สุด จากผลการสำรวจความสามารถด้านการคิดของศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ พบว่าความสามารถทางด้านความคิดของเด็กไทยอยู่ในระดับวิกฤต !!! ดังนั้น การฝึกให้เด็กรู้จักคิดจึงเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาอัจฉริยภาพในตัวลูกๆของเรา ^^

o-CHILD-WITH-IPAD-facebook
20. การเล่นเกมส์เป็นการสะกดจิตตนเองรูปแบบนึง จึงต้องพึงระวังให้มากโดยเฉพาะ เกมส์ที่ใช้ความรุนแรง เกมส์ที่มีการฆ่าฟันกัน หรือแม้กระทั่งเกมส์ทางเพศต่างๆ
21. สิ่งที่ลูกคนรวยมากๆ และจนมากๆ ต้องประสบ คือปัญหา พ่อแม่ไม่มีเวลาให้ อันจะในไปสู่ปัญหาการติดยาเสพย์ติดในที่สุด เด็กที่ได้รับความรัก ความอบอุ่นและเวลาจากพ่อแม่มากเพียงพอจะไม่ติดยาเสพย์ติด เพราะสมองได้รับสาร endorphine มากเพียงพอ ทำให้เค้ามีความสุขมากพอที่จะไม่ต้องไปหาสิ่งอื่นเพื่อมาสร้างความสุขให้ตัวเอง
22. ให้ลูกได้ทำในสิ่งที่รัก และรักในสิ่งที่ทำ แล้วจะทำให้เค้าทำในสิ่งนั้นๆได้ดี และเกิดความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆจนพัฒนาขึ้นมาเป็นอัฉริยภาพได้ในที่สุด
23.” การเรียนหนังสือ” กับ “การสร้างการเรียนรู้” นั้นไม่เหมือนกันอย่างสิ้นเชิง ดังนั้น เด็กๆในวัยประถมจึงควรได้สัมผัสธรรมชาติ เรียนรู้จากธรรมชาติมากกว่าที่จะไปอยู่ตามโรงเรียนพิเศษ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA