planting-trees

1 พ่อแม่ แบบอย่างที่ดี

จิตใต้สำนึกของลูกจะเปิดกว้างขณะอยู่กับพ่อแม่ ถ้าพ่อแม่คิดดี ทำดี ลูกก็จะคิดดี ทำดีตาม การปลูกฝังจิตใต้สำนึกที่ได้ผลอย่ามุ่งแต่พูดจาสั่งสอน โดยไม่ได้ทำให้ลูกเห็นเป็นตัวอย่าง ลูกจะฟังแบบเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา สิ่งที่พ่อแม่พูดจะไม่เข้าลงไปถึงจิตใต้สำนึก แต่จะต้องเกิดขึ้นจากการกระทำและคำพูดของพ่อแม่ให้ลูกได้เห็นและได้ยินทุกวันด้วยถึงจะได้ผล 

2 มอบความรัก

จุดอ่อนที่สำคัญของมนุษย์ คือ ความรู้สึก เป็นพลังที่ฝังลึกอยู่ในจิตใต้สำนึก ไม่ใช่สมอง ยากที่จะทำลายให้หายไป ได้ ดังนั้นรักลูกให้มาก ผลตอบแทนของความรักที่พ่อแม่มีต่อลูก จะทำให้ลูกรักและเชื่อฟังพ่อแม่เมื่อโตขึ้น รู้จักมอบความรักต่อผู้อื่นเป็น อย่าเผลอใช้อารมณ์ตี ตะคอกลูกรุนแรง เพราะการทำเช่นนั้นเพียงครั้งเดียว ก็จะกลายเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีให้ลูกมีความทรงจำในเชิงลบไปตลอดชีวิต ยากที่ลูกจะลืม แม้ว่าก่อนหน้าหรือหลังจากนั้นจะทำดีกับลูกมากแค่ไหนก็ตาม

px218015

3  พูดแต่สิ่งดีๆ

ป้อนความคิดในเชิงบวกกับลูกทุกวัน เพื่อให้คำพูดเหล่านี้ลงเข้าไปถึงจิตใต้สำนึกของลูก ระวังคำพูดในเชิงลบ เช่น “อย่าสอบตกนะ” แต่ให้พูดในเชิงบวกว่า “สอบให้ได้คะแนนดีๆ นะลูก” หรืองดพูด “อย่าเหลวไหลนะ” แต่ให้พูด “เป็นคนดีนะลูก” หรืองดพูด “อย่ากลับดึก” แต่ให้พูด “กลับเร็วๆ นะ” เพราะลูกจะคิดในเชิงบวกถึงการกลับบ้านให้เร็วขึ้น เป็นต้น

4 ทำแต่สิ่งดีๆ

มีวิธีทำได้มากมาย เช่น ทำบุญใส่บาตร ทำทานให้อาหารปลา พาลูกไปเลี้ยงอาหารเด็ก รักษาศีล 5 ไม่ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ไม่พูดปด สวดมนต์ไหว้พระทำจิตใจให้สุขสงบก่อนนอน ผลที่ได้ ลูกก็จะเป็นเด็กที่คิดดี พูดดี ทำดี มีสติปัญญา รู้จักควบคุมพฤติกรรมและอารมณ์ตนเอง ไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน โตขึ้นก็จะมีความสุข คนรอบข้างก็รักใคร่ยกย่อง

5 มอบหมายงานให้รับผิดชอบ

เด็กทุกคนมีโอกาสเติบโตอย่างมีคุณภาพได้ ไม่ว่าจะมีพี้นฐานครอบครัวแบบใดก็ตาม ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่พ่อแม่ปั้นให้ลูกเป็น ดังนั้นเมื่ออยากจะให้ลูกเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบจากจิตใต้สำนึก มองหางานบ้านง่ายๆให้ลูกทำ โดยดูให้เหมาะสมกับความสามารถตามวัย เช่น ล้างถ้วยชาม กรอกน้ำใส่ขวดแช่ตู้เย็น รดน้ำต้นไม้ ถูบ้าน กวาดบ้าน ซักผ้า ตากผ้า ฯลฯ

6 สอนเรื่องระเบียบวินัย

เด็กทุกคนเกิดมามีจิตว่างที่บริสุทธิ์ การป้อนเฉพาะสิ่งที่ดีทั้งคำพูดและการกระทำของพ่อแม่ ก็จะทำให้ลูกเป็นเด็กดีมีวินัยได้ เช่น ตั้งกฎระเบียบเรื่องต่างๆ ในบ้าน เช่น ถึงเวลากินต้องกิน ดูทีวีได้แต่ต้องทำการบ้านเสร็จ กำหนดเวลาดูทีวีหรือเล่นเกม เข้านอนตามเวลาที่กำหนด เพื่อให้ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักยอมรับกฎเกณฑ์ และมีระเบียบวินัยที่ดีในสังคมต่อไป

7 สร้างนิสัยสนใจใฝ่รู้

โดยพาลูกไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น พาไปร้านหนังสือ ห้องสมุด ซื้อหาหนังสือหรือซีดีสารคดี ชีวิตสัตว์ ป่าไม้ พาไปท่องเที่ยวธรรมชาติ เที่ยวแบบเกษตรอินทรีย์ ดูฟาร์ม ดูพืชพันธุ์ต่างๆ ในโครงการหลวง เรียนรู้วิถีชุมชน วัฒนธรรม เพื่อเปิดโลกกว้างให้ลูกรู้จักการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในระดับสังคมต่างๆ เป็นต้น

Child-dog-caterpillar

8 ฝึกมารยาทสังคม

สอนให้ลูกรู้จักพูด ขอบคุณ ขอโทษ สวัสดี ลาก่อน โชคดีนะ ไม่เป็นไร โดยเฉพาะการให้ลูกรู้จักให้อภัย โดยไม่ถือโทษโกรธแค้น ก็จะทำให้ลูกมีความสุข ส่วนการพูดขอบคุณก็มีผลดีต่อลูก ความรู้สึกที่ได้จากการขอบคุณจะมีอานุภาพมาก ทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนเอนดอร์ฟิน จิตใจปรอดโปร่ง สมองแจ่มใส มีความสุข  แถมใครๆ ก็อยากช่วยเหลือลูกอีกด้วยค่ะ

9 รู้จักรักษาสมบัติของชาติ

พูดคุยกับลูกให้ลูกรู้ว่าการรักษาสมบัติส่วนรวมเป็นสิ่งที่คนในสังคมยกย่อง เด็กคนไหนทำได้ก็จะเป็นเด็กดี ทำให้สังคมดี ประเทศชาติก็พัฒนา เช่น สอนให้ลูกรู้จักทำความสะอาดหน้าบ้าน ฟุตบาท ไม่ขีดเขียนกำแพงประตูโรงเรียน วัดวา สวนสาธารณะ ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ ถนน หรือในที่สาธารณะต่างๆ แต่ให้ทิ้งลงถัง หรือเข้าร่วมกิจกรรมสังคมอื่นๆ เป็นต้น

10 สอนลูกให้กตัญญูรู้คุณ

การสำนึกบุญคุณจะช่วยทำให้ลูกรู้จักมองเห็นคุณค่าในสิ่งนั้น เด็กที่สำนึกในบุญคุณของพ่อแม่ จะทำให้เป็นเด็กที่ไม่เที่ยวเตร่ ไม่ดื่มเหล้า ติดยา ไม่มั่วสุม ไม่มีเซ็กซ์ก่อนวัย ไม่เล่นการพนัน หรือแต่งตัวโป๊ เด็กที่สำนึกบุญคุณครูก็จะไม่หนีเรียน ไม่ลอกการบ้าน ไม่ขี้เกียจเรียน เด็กที่สำนึกบุญคุณของบ้านก็จะดูแลรักษาบ้านได้สะอาดดี เกิดความรักความผูกพัน เป็นต้น

11 เลือกรับสื่อที่ดีให้ลูก

ตรวจดูสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันลูกด้วยว่ามีสื่ออะไรที่ทำให้ลูกได้รับรู้ ได้ยิน ได้เห็น ได้สัมผัสสิ่งไม่ดีบ้าง เช่น มีทีวี ละคร หนังที่มีการฆ่าแก้แค้น ทำร้ายรุนแรง ทำให้เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าว ชอบความรุนแรง มีจิตใจโหดเหี้ยมหรือไม่ มีหนังสือ นิทาน เรื่องสั้น นิยายบางเรื่องที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ มีสื่อโฆษณาทางทีวี วิทยุ แผ่นพับ ป้ายโฆษณาชวนเชื่อที่ทำให้หลงผิดหรือไม่ เพราะถ้าตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีตลอด ลูกก็จะยอมรับเข้ามาในจิตใต้สำนึกโดยไม่รู้ตัว จิตใต้สำนึกของลูกก็จะบันทึกไว้ทำให้ลูกมีความคิด มีพฤติกรรมที่ไม่ดีแสดงออกมาได้ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมเหล่านั้น เพื่อสร้างจิตใต้สำนึกที่ดีให้ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต

child-family-main
*******************************************
ขอบคุณข้อมูลจากนิตยสาร Mother & Care